DINO Brand

Dino คือ แบรนด์สินค้าหลากหลายประเภท และการบริการที่จะเกิดขึ้นภายในจังหวัดขอนแก่น เช่น น้ำดื่ม กาแฟ เสื้อ หมวก ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน สินค้าOTOP จากทุกอำเภอของจังหวัด ที่จะถูกนำมาวางจำหน่ายภายในร้านค้า "Dino Shop" รวมถึงสติ๊กเกอร์ LINE "Dino Khon Kaen" อีกด้วย