KKMM ได้รับสิทธิ์เป็นผู้บริหารจัดการมาสคอต “ไดโน่”

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30 น คุณเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และ CEO KKMM ได้รับมอบให้เป็นผู้ดูแลบริหารจัดการมาสคอต ไดโน่ ของจังหวัดขอนแก่น ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

KKMM ดูงานร้านบักมี่ ร้านของฝากของที่ระลึกของจังหวัดบึงกาฬ

คุณเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และ CEO KKMM พร้อมคุณธนัท โฆษะวิสุทธิ์ เลขาธิการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น และคณะทำงาน KKMM เดินทางมาศึกษาดูงานร้านบักมี่ ร้านของฝากของที่ระลึกของจังหวัดบึงกาฬ เพื่อนำเป็นแนวทาง โครงการ Dino Shop & Mascot ขอนแก่น