KKMM โรดโชว์ที่เวียดนาม

วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 บริษัท ขอนแก่น ไมซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (KKMM) ได้เข้าร่วมกิจกรรม กับ สสปน.( TCEB ) งาน Thailand MICE Roadshow Vietnam เพื่อขับเคลื่อน MICE City ขอนแก่น

เสื้อไดโน่และของที่ระลึก เริ่มจำหน่ายแล้ว

มาแแล้วตามคำเรียกร้อง เสื้อDINO ม่วนซื่นโฮแซว
ราคาตัวละ 150 บาท มีทั้งไซส์เด็กและผู้ใหญ่

สั่งซื้อออนไลน์ Inbox มาที่นี่ m.me/dinokhonkaen.th

หรือที่จุดจำหน่าย ณ เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น เริ่ม 2 เมษายน 2560

1 2 3