KKMM โรดโชว์ที่เวียดนาม

วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 บริษัท ขอนแก่น ไมซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (KKMM) ได้เข้าร่วมกิจกรรม กับ สสปน.( TCEB ) งาน Thailand MICE Roadshow Vietnam เพื่อขับเคลื่อน MICE City ขอนแก่น

เสื้อไดโน่และของที่ระลึก เริ่มจำหน่ายแล้ว

มาแแล้วตามคำเรียกร้อง เสื้อDINO ม่วนซื่นโฮแซว
ราคาตัวละ 150 บาท มีทั้งไซส์เด็กและผู้ใหญ่

สั่งซื้อออนไลน์ Inbox มาที่นี่ m.me/dinokhonkaen.th

หรือที่จุดจำหน่าย ณ เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น เริ่ม 2 เมษายน 2560

เตรียมความพร้อม Khon Kaen, International Yoga Lifestyle 2017 (ขอนแก่น วิถีโยคะนานาชาติ 2017)

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 KKMM และกลุ่มโยคะขอนแก่น ได้ประชุมร่วมกับทีมเทศบาลเมือง นครขอนแก่น เพื่อขับเคลื่อนโครงการ Khon Kaen, International Yoga Lifestyle 2017 (ขอนแก่น วิถีโยคะนานาชาติ 2017) ที่จะจัดขึ้น ณ บึงทุ่งสร้าง วันที่ 30 กรกฏาคม 2560

KKMM ได้รับสิทธิ์เป็นผู้บริหารจัดการมาสคอต “ไดโน่”

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30 น คุณเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และ CEO KKMM ได้รับมอบให้เป็นผู้ดูแลบริหารจัดการมาสคอต ไดโน่ ของจังหวัดขอนแก่น ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

KKMM ดูงานร้านบักมี่ ร้านของฝากของที่ระลึกของจังหวัดบึงกาฬ

คุณเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และ CEO KKMM พร้อมคุณธนัท โฆษะวิสุทธิ์ เลขาธิการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น และคณะทำงาน KKMM เดินทางมาศึกษาดูงานร้านบักมี่ ร้านของฝากของที่ระลึกของจังหวัดบึงกาฬ เพื่อนำเป็นแนวทาง โครงการ Dino Shop & Mascot ขอนแก่น

1 2 3