KKMM เปิดโอกาสให้ผู้สนใจ นำสินค้าและบริการ มาจำหน่ายภายใต้ ‘Dino Brand’

ข่าวดี! บริษัท ขอนแก่น ไมซ์ แมเนจเนท์ จำกัด หรือ KKMM เปิดโอกาสให้ผู้สนใจร่วมนำสินค้าและบริการมาจำหน่ายภายใต้ Dino Brand แบรนด์ของจังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจร่วมเป็นพันธมิตรบริหารจัดการแบรนด์ DINO สร้างแบรนด์ไดโน่ขยายสู่ตลาดทั่วทุกจังหวัดและต่างประเทศสร้างชื่อ ขยายตลาด สร้างรายได้สู่จังหวัดขอนแก่น ผ่านMascot Dino มาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ให้กับจังหวัดบ้านเฮาด้วยกันเด้อ พี่น้อง!

มาสคอทน้องไดโน่มีต้นกำเนิดจากอำเภอภูเวียงพันธุ์กินพืชเป็นไดโนเสาร์อารมณ์ดีสนุกสนานน่ารักอ่อนน้อมมีวินัยเสมอเมื่อปรากฏกายจะมีเพลงประจำตัวคือเพลงรำวงไดโน่โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ได้เป็นผู้ริเริ่มให้มี Mascot ประจำจังหวัดขอนแก่น โดยส่งมอบ Mascot Dino ให้เป็นตราสัญลักษณ์สินค้า พร้อมทั้งจดลิขสิทธิ์ให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเจ้าของ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านปัจจุบันได้มอบลิขสิทธิ์สินค้าไดโน่ให้คุณเข็มชาติสมใจวงษ์ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นและ CEO ของ KKMM เป็นผู้ดูแลลิขสิทธิ์น้องไดโน่ให้ทำการผลิตสินค้าและบริการภายใต้ไดโน่แบรนด์โดยคุณเข็มชาติมอบให้บริษัทขอนแก่นไมซ์แมเนจเม้นท์จำกัดหรือ KKMM เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าพร้อมตั้งคณะกรรมการ Dino Brand เพื่อควบคุมมาตรฐานทั้งการผลิตและการจัดจำหน่ายโดยเชิญคุณสามารถอังวราวงศ์ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานคณะกรรมการ Dino Brand เพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ

สำหรับมาสคอต “ไดโน่” เปิดตัวเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเป็น สัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนวาระจังหวัดตามแนวทางของรัฐบาลที่ต้องการให้ส่วนราชการภาคเอกชนร่วมกันขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจตั้งแต่ในระดับฐานรากไปจนถึงธุรกิจระหว่างประเทศท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นยก “ไดโน่” ให้เป็นข้าราชการของรัฐโดย “ไดโน่” ตัวนี้คือแบรนด์สินค้าหลากหลายประเภทรวมทั้งการบริการที่จะเกิดขึ้นภายในจังหวัดขอนแก่นอาทิน้ำดื่มกาแฟผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนสินค้าOTOP จากทุกอำเภอของจังหวัดที่จะถูกนำมาวางจำหน่ายภายในร้านค้าของ “ไดโน่ (Dino Shop)”