เตรียมความพร้อม Khon Kaen, International Yoga Lifestyle 2017 (ขอนแก่น วิถีโยคะนานาชาติ 2017)

 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 บริษัท ขอนแก่นไมซ์แมเนจเมนท์ จำกัด หรือ KKMM และกลุ่มโยคะขอนแก่น ได้ประชุมร่วมกับทีมเทศบาลเมือง นครขอนแก่น โดยท่านรองนายกเทศมนตรี คุณจุลนพ ทองโสภิต เป็นประธาน เพื่อขับเคลื่อนโครงการ Khon Kaen, International Yoga Lifestyle 2017 (ขอนแก่น วิถีโยคะนานาชาติ 2017) ที่จะจัดขึ้น ณ บึงทุ่งสร้าง วันที่ 30 กรกฏาคม 2560 พร้อมทั้งโครงการสอนโยคะฟรี ทุกวันอาทิตย์ ณ บึงทุ่งสร้าง ทั้งนี้ได้ลงสำรวจบึงทุ่งสร้าง ร่วมกันกับคณะ เพื่อกำหนดพื้นที่ติดตั้ง Hall ทั้งสิ้น 3 Hall โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมทั้งชาวไทยและต่างชาติ ไม่ต่ำกว่า 800 คน

 

 

ทั้งนี้กลุ่มโยคะขอนแก่น วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัทขอนแก่นไมซ์ แมเนจเมนท์ จำกัด สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น มีแนวคิดที่ต้องการให้การฝึกโยคะเป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยที่จังหวัดขอนแก่นต้องได้ประโยชน์จากการกระทำดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ทุกภาคส่วนจึงมีการประสานความร่วมมือกัน โดยการจัดโครงการ Khon Kaen International Yoga Lifestyle 2017 (ขอนแก่น วิถีโยคะนานาชาติ 2017) เพื่อให้กิจกรรมการฝึกโยคะในจังหวัดขอนแก่นเป็นที่รู้จักในวงกว้าง อันเป็นการสนองนโยบายการเป็น MICE City ของจังหวัดขอนแก่นอีกทางหนึ่งด้วย