KKMM ได้รับสิทธิ์เป็นผู้บริหารจัดการมาสคอต “ไดโน่”

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30 น คุณเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และ CEO KKMM ได้รับมอบให้เป็นผู้ดูแลบริหารจัดการมาสคอต ไดโน่ ของจังหวัดขอนแก่น ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

 

          สำหรับมาสคอต “ไดโน่” เปิดตัวเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนวาระจังหวัด ตามแนวทางของรัฐบาลที่ต้องการให้ส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมกันขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจตั้งแต่ในระดับฐานราก ไปจนถึงธุรกิจระหว่างประเทศ และตัวมาสคอต ตั้งแต่ขนาดตัวเล็ก ขนาดกลาง และขนาดตัวใหญ่ ผู้ว่าจังหวัดขอนแก่นควักกระเป๋าจ่ายเอง ยก “ไดโน่” ให้เป็นข้าราชการของรัฐ

โดย “ไดโน่” ตัวนี้ คือแบรนด์สินค้าหลากหลายประเภทและการบริการที่จะเกิดขึ้นภายในจังหวัดขอนแก่น อาทิ น้ำดื่ม กาแฟ ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน สินค้า OTOP จากทุกอำเภอของจังหวัด ที่จะถูกนำมาวางจำหน่ายภายในร้านค้าของ “ไดโน่” รวมถึงภาคสถานบริการ ที่ขณะนี้ได้มีการสมัครเข้าร่วมแล้วเป็นจำนวนมาก และอีกหนึ่งความสนใจนั่นก็คือ สติ๊กเกอร์ LINE “ไดโน่” หลากหลายความน่ารักสำหรับให้ประชาชนได้ร่วมโหลดไปใช้ ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานเปิดใช้กับทางประเทศญี่ปุ่น โดยรายได้ 3 เปอร์เซ็นต์จากการเข้าร่วมใช้แบรนด์ “ไดโน่” นี้ จะถูกนำไปใช้ในการช่วยเหลือพื้นที่ ชุมชน ในทุกอำเภอ ที่ประสบปัญหาต่างๆ อันเป็นการช่วยเหลือคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น