KKMM ดูงานร้านบักมี่ ร้านของฝากของที่ระลึกของจังหวัดบึงกาฬ

 

คุณเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และ CEO KKMM พร้อมคุณธนัท โฆษะวิสุทธิ์ เลขาธิการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น และคณะทำงาน KKMM เดินทางมาศึกษาดูงานร้านบักมี่ ร้านของฝากของที่ระลึกของจังหวัดบึงกาฬ เพื่อนำเป็นแนวทาง โครงการ Dino Shop & Mascot ขอนแก่น