พาแลง สินไซ ต้อนรับหอการค้าขอนแก่น ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ ลานกลางแจ้ง หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดกิจกรรมพาแลง สินไซเพื่อต้อนรับการประชุมของกรรมการหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดงานพาแลง สินไซครั้งแรกของจังหวัดขอนแก่น  ภายในงานมีการจัดอาหารและเครื่องดื่มไว้คอยให้ผู้ร่วมงานรับประทานตามรูปแบบวัฒนธรรมของชาวอีสาน มีการออกร้านจำหน่ายผลงานศิลปะและการแสดงเพื่อขับกล่อมความบันเทิงจากวงสินไซ กิจกรรมในงานมีหลากหลายอาทิเช่นการแสดงโชว์จากสวนสัตว์เขาสวนกวางขอนแก่น การแสดงควงกระบองไฟ การแสดงดนตรีพื้นบ้านจากวงดนตรีสินไซและฉายภาพยนตร์การเล่าเรื่องตำนานของสินไซ

รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดี ได้กล่าวว่า “หอการค้าและการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ได้มองและคาดฝันว่า จังหวัดขอนแก่นในอนาคตจะต้องเป็นเมือง Smart City ทำให้จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและเป็นเมืองหลวงของภาคอีสาน เมื่อเราชักชวนให้คนมาท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มมากขึ้นจะต้องมีร้านอาหารไว้ให้นักท่องเที่ยวได้กิน และกินที่ไหนสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเป็นหมู่คณะใหญ่ๆให้ได้บรรยากาศสบายๆ เป็นธรรมชาติ มีการแสดงของท้องถิ่นที่ดีๆอย่างมืออาชีพ  คุณเข็มชาติ สมใจวงษ์ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นคนใหม่และเป็นที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจของทางคณะฯจึงได้มาปรึกษาหารือกับผู้บริหาร และได้มีความคิดเห็นตรงกัน คณะศิลปกรรมศาสตร์มีศักยภาพเพียงพอ มีเจ้าหน้าที่ มีนักศึกษา มีคณาจารย์ที่มีความสามารถครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นด้านการแสดงการจัดการต่างๆซึ่งมีพร้อมจึงก่อให้เกิดความร่วมมือในครั้งนี้ขึ้น ก็เลยเป็นที่มาของการจัดการแสดงในวันนี้เพื่อที่จะรองรับและตอบโจทย์ของผู้คนที่เข้ามาร่วมประชุมครั้งนี้”

 

สำหรับหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศความอิ่มเอมศิลปวัฒนธรรมอีสาน พร้อมทั้งแซ่บนัวอาหารพื้นถิ่น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
บริษัท ขอนแก่น ไมซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
โทรศัพท์ 093 695 9365    อีเมล kkmmthailand@gmail.com

http://www.kkmm.co.th/out-service/palang-sinsai