การประชุมจัดตั้งบริษัท ขอนแก่น ไมซ์ แมเนจเม้นท์

ภาพบรรยากาศการประชุมจัดตั้งบริษัท ขอนแก่น ไมซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด วันที่ 22 ธค. 59 เวลา 14.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น