สุขสันต์วันปีใหม่ จาก KKMM

อีกหนึ่งปีเริ่มแล้วในวันนี้          ขอสิ่งดีบังเกิดตามประสงค์
ขอให้ท่านและครอบครัวในบัดดล           ขอให้ผลนำทางสู่ความดี
KKMM ขอพรอันเลิศล้ำ      และน้อมนำ “คำพ่อสอน” สู่วิถี
เป็นส่วนหนึ่งสังคมแห่งความดี           ให้ทุกท่านมั่งมีสุขทุกคืนวัน