KKMM ร่วมรณรงค์เลือกซื้อ “พวงหรีดจักรยาน” เพื่อส่งมอบต่อให้กับเยาวชนผู้ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร

KKMM ร่วมกับ หอการค้า และผู้ประกอบการร้านดอกไม้ ขอเชิญชวนท่านที่กำลังเลือกซื้อพวงหรีดงานพิธี ร่วมรณรงค์ สนับสนุนเลือกซื้อ “พวงหรีดจักรยาน” เพื่อส่งมอบต่อให้กับเยาวชนผู้ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร หรือผู้ที่ต้องการรับบริจาค เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 092 952 9546