Khon Kaen One Day Trip

News & Activity

KKMM โรดโชว์ที่เวียดนาม

วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 บริษัท ขอนแก่น ไมซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (KKMM) ได้เข้าร่วมกิจกรรม กับ สสปน.( TCEB ) งาน Thailand MICE Roadshow Vietnam เพื่อขับเคลื่อน MICE City ขอนแก่นAbout Us

KKMM มีวัตถุประสงค์ที่จะทำหน้าที่ในการประสานงานอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้ามาดำเนินธุรกิจไมซ์ในจังหวัด หรือเรียกง่ายๆคือ ต้องการเป็น One Stop Service ...

Vision & Mission

เราต้องการเป็รกลไกหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรม MICE จังหวัดขอนแก่นเป็นแห่งแรกของภาคอีสาน พร้อมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม MICE สู่ GMS และอาเซียนอย่างยั่งยืน...

Video

เรื่อง การเดินหน้า Mice City ของจังหวัดขอนแก่น เป็นแห่งที่ 5 ของประเทศ ต่อจาก กทม. ภูเก็ต เชียงใหม่ และ พัทยา ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่วง จอโลกเศรษฐกิจ โดยคุณบัญชา ชุมชัยเวทย์